අතුරුදන් වූ ග්‍රාම නිලධාරී කොට්ඨාසය සොයා ගැනේ..

බෞද්ධාගමික වශයෙන් වඩාත් සැලසුම් සහගත වැඩසටහන් රැසක් ලබන වසරේ ක්‍ර

නුගේගොඩ සුජාතා විද්‍යාලයේ 50 වන ස්වර්ණ ජයන්ති සැමරුම් උත්සවය

ඔලිම්පික් ගිය අය ගැන සොයන්න කමිටුවක් පත් කරන්න - ඇමති අර්ජුන අගමැ

සරත් විජේසූරිය වාර්තාවේ එන දූෂිත ඇමතිවරුන් අට දෙනා මෙන්න...

දිගම්බරන් කැපෙයිද ? ශ්‍රී ලං නි ප ය තොණ්ඩමන්ට හේත්තු වෙයි...

අලුත් පොලිස්පතිවරයෙක් - පූජිත් සහ සාගල අතර ප්‍ර‍ශ්නය දුර දිග යන

අලුත් පොලිස්පතිවරයෙක් - පූජිත් සහ සාගල අතර ප්‍ර‍ශ්නය දුර දිග යන

ජනපති නිව්යෝර්ක් නුවරට ළඟාවෙයි.

ලොව සිව්වැනි විශාලතම බහළුම් නෞකාව කොළඹ වරායට.මහින්දග‍ේ අලි හුරතල් ගැන පරික්ෂණ කිරීමට යයි

ලංකා වරාය අධිකාරියට ලෝක සම්මානයක්

විදුලිය කපන්නේ අැමරිකන් විදුලි බලාගාර 3ක් මිලදී ගන්නලු

විස්සයි විස්ස ලෝක කුසලානයද එක අතකින් ගෙන කොදෙව් කණ්ඩායමේ නායකයා

දඹුල්ල රෝහලේ මකුණන් මර්දනය ඇරඹේ.

හෙද උපාධි පීඨය ආරම්භ කිරීමට අවශ්‍ය ප‍්‍රතිපාදන සහ සම්පත් කඩිනමින්

අතුරුදන් වූ ග්‍රාම නිලධාරී කොට්ඨාසය සොයා ගැනේ..

බෞද්ධාගමික වශයෙන් වඩාත් සැලසුම් සහගත වැඩසටහන් රැසක් ලබන වසරේ ක්‍ර

නුගේගොඩ සුජාතා විද්‍යාලයේ 50 වන ස්වර්ණ ජයන්ති සැමරුම් උත්සවය

ඔලිම්පික් ගිය අය ගැන සොයන්න කමිටුවක් පත් කරන්න - ඇමති අර්ජුන අගමැ

සරත් විජේසූරිය වාර්තාවේ එන දූෂිත ඇමතිවරුන් අට දෙනා මෙන්න...

දිගම්බරන් කැපෙයිද ? ශ්‍රී ලං නි ප ය තොණ්ඩමන්ට හේත්තු වෙයි...මහින්දග‍ේ අලි හුරතල් ගැන පරික්ෂණ කිරීමට යයි

ලංකා වරාය අධිකාරියට ලෝක සම්මානයක්

විදුලිය කපන්නේ අැමරිකන් විදුලි බලාගාර 3ක් මිලදී ගන්නලු

විස්සයි විස්ස ලෝක කුසලානයද එක අතකින් ගෙන කොදෙව් කණ්ඩායමේ නායකයා

දඹුල්ල රෝහලේ මකුණන් මර්දනය ඇරඹේ.

හෙද උපාධි පීඨය ආරම්භ කිරීමට අවශ්‍ය ප‍්‍රතිපාදන සහ සම්පත් කඩිනමින්

Back to Top