ලෝක පුදුමයක් වන ඉන්දියාවේ තාජ් මහල් මන්දිරයේ කිරි ගරුඬ බිත්ති සති කිහිපයක සිට කොළ පැහැයට හැරෙමින් පවතින බව වාර්තා වේ.

 
තාජ් මහල් මන්දිරය අසලින් ගලා බසින යමුනා නදිය ඉතා අධික ලෙස දූෂණයට ලක් වීමෙන් ජලයේ බෝ වී ඇති කෘමි සතුන් තාජ් මහලේ බිත්ති මත ලැගුම් ගැනීමේදී ඒ මත මළ මුත්‍ර අපද්‍රව්‍ය තැම්පත් වීම හේතුවෙන් මෙසේ කිරි ගරුඬ මතුපිට තද කොළ පැහැයක පැල්ලම් ඇති වෙමින් පවතින බව පරිසරවේදීන් පවසයි.

දර්ශන - බී. බී. සී. නිව්ස් 

 

  • Views 65