අයහපත් කාලගුණය හේතුවෙන් ස්පාඤ්ඤයට ආසන්න මුහුදේදී අනතුරට ලක්වූ නැවක්  ඉතාම සාර්ථකම වරාය වෙත රැගෙන එයි.

මෙහිදී නෞකාවේ සිටි මගීන් කිසිදු අනතුරකින් තොරව මුදා ගන්නා අතර එම නෞකාවද  නැවත යථා තත්වයට පත් කරනු ඇත.

  • Views 122