ඇවන්ට්ගාඩ් හිටපු සභාපති නිශ්ශංක සේනාධිපති මහතා පොලිස් අපරාධ මූල්‍ය කොට්ඨාසයට පසුගිය අගහරුවාදාද පැමිණියේය. එදින ප‍්‍රකාශයක් ලබා දී පිටතට පැමිණි ඔහුගෙන් මාධ්‍යවේදීන් දිගින් දිගටම ප‍්‍රශ්න කළේය. එම අවස්ථාවේදී සූක්ෂම ලෙස එම ස්ථානයට පැමිණි එක් පුද්ගලයෙක් නිශ්ශංක සේනාධිපති මහතාගෙන් ප‍්‍රශ්න කරන මාධ්‍යාවේදීන්ගේ ඡුායාරූප ඉතා රහසිගතව ගන්නා අයුරු විඩියෝ දර්ශනවල දැක්වේ. එම විඩියෝ දර්ශනවලට අනුව නිශ්ශංක සේනාධිපතිගෙන් ප‍්‍රශ්න කරන  මාධ්‍යවේදීන්ගේ ඡුායාරූප ගන්නා පුද්ගලයා කළු පැහැති වාහනයකට මුවා වේ. නිශ්ශංක සේනාධිපති මහතා නැවත පිටත්ව ගියේ එම වාහනයෙනි. ඉහත දැක්වෙන්නේ එම විඩියෝවයි.

  • Views 123