වත්මන් ක‍්‍රිකට් ආයතනයේ ප‍්‍රධානීන් සිදු කර ඇතැයි පැවැසෙන වංචා ¥ෂණ රැුසක් සන්ඬේ ලීඩර් පුවත්පතේ පළවිය. එම ලිපියේ ඇතුළත් වූ කරුණු සිරස නාළිකාවේ ඉන්සයිඞ් ස්පෝර්ට්ස් වැඩසටහනේ උණුසුම් මාතෘකාවක් බවට පත් විය. එහිදී ඇති වූ උණුසුම් විවාදයේදී මේකද යහපාලනය යන ප‍්‍රශ්නය පැන නැගින. පහත දැක්වෙන්නේ එම වීඩියෝවයි.

  • Views 122