සුඛෝපභෝගී වාහන නිෂ්පාදනය සඳහා ප්‍රකට රොල්ස් රොයිස් සමාගම විසින් අනාගතයේදී වෙළඳ පොළට හඳුන්වා දීමට නියමිත නවතම වාහනය පිළිබඳව විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කර තිබේ.

මෙම වාහනයේ රෝද නිර්මාණය කර තිබෙන ආකාරය අනුව  වාහනය ගමන් කරන විට එය පිටතට දිස්වනුයේ පාවෙන ආකාරයටය.

  • Views 168