ජපන් ජාතික රිටි පැනීමේ ක්‍රීඩකයකුට තම ශිෂ්ණය ඍජු වීම නිසා ඔලිම්පික් ක්‍රීඩා උළෙලින් ඉවත් වීමට සිදුව තිබේ. හිරෝකි ඔගිටා නම් වූ 28 හැවිදිරිදි එම ක්‍රීඩාකයා මෙම අවාසනාවන්ත සිද්ධියට මුහුණ දී ඇත්තේ රිටි පැනීමේ ඉසව්වේ සුදුසුකම් ලබා ගැනීමේ වටයේදීයි. එම වටයේදී මීටර් 5යි දශම තුනක උසක් පැනීමට උත්සාහ කරන විට ඔහුගේ ඍජු වූ ශිෂ්ණය හරස් යෂ්ටියේ වැදී  තිබේ. එයින් කලබලයට පත් හිරෝකි ඔගිටා තම ශිෂ්ණය දෙස බැලීමෙන් සමබරතාව ගිලිහී ගොස් බිම ඇද වැටී තිබේ

  • Views 56