මහනුවර කඩුගන්නාව නායයෑම හේතුවෙන් ඉලුක්වත්ත නිවාස 02 ක් යටවී පුද්ගලයින් 06 දෙනෙකු පමණ අතුරුදහන් වී ඇති බව මහනුවර ආපදා කලමනාකරණ ඒකකය පවසයි.

මහනුවර ප්‍රදේශයේ පවතින වර්ෂා සහිත අයහපත් කාලගුණ තත්ත්වය මත ඊයේ රාත්‍රීයේ මෙම තත්ත්වය උද්ගත වී තිබේ.

මහනුවර දිස්ත්‍රික් කලමනාකරණ සහාකාර අධ්‍යක්ෂ අයි. ඒ. කේ. රණවීර මහතා ප්‍රකාශ කොට ඇත්තේ මෙම අනතුරෙන් මිය ගිය පුද්ගලයින් සහ අනතුරට පත් පුද්ගලයින් ගොඩගැනීමට  දැනට සහන කණ්ඩායම්  කටයුතු කරමින් සිටින බවයි.

මීට අමතරව තවත් ස්ථාන රැසක සුළු ආපදා තත්ත්වයන් ඇති වී ඇති බවත් එම පවුල් සංඛ්‍යාව 60 ඉක්මවන බවත් අනාවරණය වේ.

එතුමා වැඩිදුරටත් පැවසූයේ සුරක්ෂිත මධ්‍යස්ථාන 02ක් මේ වනවිට ආරම්භ කර ඇති අතර එහි පවුල් 17ක පුද්ගලයින් 73 ක් සඳහා පහසුකම් සලසා ඇති බවද ප්‍රකාශ කළා.

දිස්ත්‍රික්කය තුළ සිදුවන ඕනෑම ආපදා අවස්ථාවකට මුහුණ දීම සඳහා අවශ්‍ය සලසා ඇති බවත් ඒ සඳහා ආරක්ෂක අංශවලද සහාය ලබාගෙන කටයුතු කරන බවද රණවීර මහතා ප්‍රකාශ කළා.

  • Views 144