පසුගිය (15) වනදා මුහුදු ගිය ධීවරයින් දෙදෙනෙකුගේ බෝට්ටුවක් පෙරලීයාමෙන්  ධීවරයින් දෙදෙනෙකු අතරමං විය.

අයහපත් කාළගුණය නිසා ඇතිවූ දරුණු රළ පහර හේතුවෙන් මුහුද මැද අතරමං වූ එම ධීවරයින් දෙදෙනා භේරා ගැනීමට ගුවන් හමුදා නිලධාරීන් සමත් වී තිබේ.

මීගමුව මැදපිටිපනදී පැය හතරක පමණ මෙහෙයුමකදී මෙම භේරාගැනීම සිදු කරන ලදී.

(වීඩීයෝ - live@8)

  • Views 61